WEBOLDAL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Személyes adataid védelme igen fontos a számunkra, és kutatást végző partnerünknek, a Service Management Group, Inc-nek (a továbbiakban: „SMG”), mint adatkezelőnek is. Szeretnénk, ha online kérdőívünket abban a tudatban töltenéd ki, hogy személyes adataid biztonságát tiszteletben tartjuk.

Tevékenységeink folytatása közben vendégeinktől szerzett adatok gyűjtésekor és felhasználásakor betartjuk a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok előírásait, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt.

Az online Vendégelégedettségi kérdőívünket tároló weboldalt (a továbbiakban a „Weboldal”) az SMG kezeli és üzemelteti egyesült államokbeli szerverekről. Célunk az Adatvédelmi szabályzattal, hogy tájékoztassunk a Weboldalon keresztül szerzett, személyazonosításra alkalmas adatok (a továbbiakban „Személyes adatok”) gyűjtésének, felhasználásának, közreadásának és egyéb feldolgozásának gyakorlatáról. Ez az Adatvédelmi szabályzat a közvetlenül a Weboldalon gyűjtött Személyes adatok kezelésén kívül nem vonatkozik személyes adatok bármely egyéb online vagy offline gyűjtésére, felhasználására vagy közlésére. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely, a Weboldalon keresztül szerzett, személyazonosításra nem alkalmas információt teljes mértékben felhasználjunk, közöljünk és feldolgozzunk.

HOZZÁJÁRULÁS

Kérünk, figyelmesen olvasd el ezt az Adatvédelmi szabályzatot. A Vendégelégedettségi kérdőív kitöltésével hozzájárulsz Személyes adataidnak az Adatvédelmi szabályzattal és a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal összhangban álló gyűjtéséhez, felhasználásához, közreadásához, feldolgozásához és más országokba történő átadásához.

Milyen típusú információt gyűjtünk? Vendégeink nemét, korát, nevét, telefonos elérhetőségét, IP és email címét gyűjtjük. Amennyiben bármilyen, harmadik személyhez fűződő személyes adatot oszt meg velünk, ezúton kijelenti és elfogadja, hogy az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő engedéllyel rendelkezik ettől a személytől a megnevezett adatok használatával, felfedésével és feldolgozásával kapcsolatban. Az Adatvédelmi Szabályzat végén található email címen keresztül történő kapcsolatfelvételen során kérelmezheti a beleegyezés lemondását vagy személyes adatainak megváltoztatását, javítását, törlését és tiltását, illetve érdeklődhet saját személyes adataival kapcsolatban. A kérelem leadását követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napos határidővel, érthető módon, írásban osztjuk meg a kért információt.

GYERMEKEK VÉDELME

Ez a Weboldal általános közönségnek szól, a lakóhelyük szerinti állam vagy ország jogszabályai szerint felnőttkort betöltött személyeknek. Kérünk, ne töltsd ki a kérdőívet, ha nem töltötted be a felnőttkort (vagyis ha még nem múltál el 18 éves).

AKTÍV ADATGYŰJTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS

A Weboldal csak abban az esetben gyűjt aktívan Személyes adatokat, ha hozzájárulsz a kérdőív kitöltéséhez. Az aktív adatgyűjtés során megosztott információk között szerepel IP címed, nemed és életkorod. Személyes adataidat további kérdőívek küldésén, illetve az erre a Kérdőívre vonatkozó kapcsolatfelvételen kívül egyéb marketing célokra nem fogjuk felhasználni, további kérdőívek küldése és a Kérdőívre vonatkozó megkeresés is csak kifejezett beleegyezésed esetén történik. Személyes adataidat megoszthatjuk a részünkre támogató szolgáltatásokat (weboldaltárolást, adattárolást, adatfeldolgozást) végző cégekkel. Ezeknek a cégeknek a feladatuk elvégzéséhez van szükségük Rád vonatkozó információkra, azonban nem jogosultak a velük megosztott adatok egyéb célú használatára vagy közreadásra.

PASSZÍV ADATGYŰJTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS

A Weboldal szert tesz az IP címedre, azonban semmilyen technikai eszközt (nyomkövető cookie-t, billentyűzetfigyelő és naplózó alkalmazásokat vagy kémszoftvereket) nem használunk arra, hogy Rólad, számítógépedről vagy számítógépezési szokásaidról adatokat gyűjtsünk.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBADÁSA

Személyes adatokat nem adunk tovább, hacsak a jelen Adatvédelmi szabályzat másképpen nem rendelkezik, és ezt törvény lehetővé teszi.

HOZZÁFÉRÉS

Ha előzőleg megadott Személyes adataidat frissíteni szeretnéd, vagy ha vonatkozó jogszabály szerinti hozzáférési, javítási, törlési jogodat, vagy a Személyes adataid feldolgozása ellenzéséhez való jogodat érvényesíteni kívánod, kérünk, lépj velünk kapcsolatba az Adatvédelmi szabályzat „Kapcsolat” menüpontjában található elérhetőségek valamelyikén.

ADATBIZTONSÁG

Az internetes adatátvitel soha nem lehet 100%-osan biztonságos vagy hibátlan, ezért a Személyes adatok biztonságát, pontosságát vagy teljességét nem tudjuk garantálni, és nem is garantáljuk. Azonban megtesszük a hatályos jogszabályok szerint szükséges lépéseket, hogy a Személyes adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, jogosulatlan továbbadását vagy megváltoztatását megelőző fizikai, technikai és szabályozási környezetet megteremtsük és fenntartsuk.

Mivel a Személyes adatokat az Egyesült Államokban található szervereken tároljuk, adataid tárolására az amerikai jogszabályok vonatkozhatnak, és ezeknek a jogszabályoknak az értelmében a Személyes adatokhoz hozzáférést kaphatnak rendészeti megbízottak és bíróságok. Az SMG a Személyes adatokat annyi ideig kezeli, amíg az SMG azt a Weboldal és az online kérdőív támogatásához ésszerűen szükségesnek tartja. A Személyes adatok törlésére kerül sor ha:

  • kezelésük jogellenes
  • a személy, akire vonatkoznak, ezt kéri
  • hiányosak vagy hibásak – és jogszerűen nem változtathatóak –, és ha jogszabály nem tiltja a törlést
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a hatályos jogszabály által meghatározott adattárolási időszak lejárt
  • ezt bíróság vagy egyéb hatóság elrendeli

KAPCSOLAT

Ha kérdésed van a Jogi nyilatkozatról vagy a Kérdőívről, lépj velünk kapcsolatba: Postacím: SMG Privacy Office, 3 Holywell Hill, St Albans, Hertfordshire AL1 1ER, vagy emailben: PrivacyOfficer@smg.com, vagy: AmRest, 1135 Budapest, Teve u. 1/a-c.

Powered by smg Service Management Group